Klippet fra Aftenposten 21. mars 2003

Tett kontakt med hund og katt kan for noen barn forebygge
allergier og astma, sier forsker Cecilie Svanes, som leder
et internasjonalt forskningsarbeid

Tradisjonelt  har man betraktet barns omgang med kjæledyr som en viktig årsak til utvikling av allergi. Nå viser studier verden over at effekten for en del barn kan være stikk motsatt, sier assistentlege Cecilie Svanes, ved medisinsk avdeling på Haukeland sykehus.

Allergi skyldes allergener, men bakterier påvirker også utviklingen av immunsystemet.

Det finnes nå en rekke rapporter om en beskyttende effekt ved kontakt med hund og katt, men dette gjelder dyrehold tidlig i barneårene, mens immunforsvaret er under utvikling, påpeker Svanes.

I en pågående og omfattende internasjonal lungehelseundersøkelse har Svanes ansvar for forskning innen dyreallergi.

«Kjælefisk»
Jeg ønsker meg hund eller katt, men må nøye meg med akvariefisker fordi min far er allergisk, sukker Camilla Irene Davidsen (15).

Hun og venninnen Marte Bremnes (15) studerer de alternative «kjælefiskene» som boltrer seg i akvariene i butikken Zoohandel i Bergen sentrum.

Jeg er vokst opp med kjæledyr, vekselvis katt og hund, siden jeg var baby, og har aldri vært plaget med allergi, sier Marte.

I neste utgave av fagbladet Allergi i praksis peker Cecilie Svanes på en nyere amerikansk studie. Den viser at barn som ble utsatt for katteallergener i små doser, ble mer og mer sensible mot katt. - Men etter hvert som dosene øker, avtar sensibiliteten og immunforsvaret styrket seg, sier hun.

Kyr på soverommet
I Nepal har man funnet mindre astma hos barn fra husstander der kyrne ble holdt inne med familien om natten.

Tidlig kontakt med allergener og bakterier virker som en slags vaksinering som styrker immunsystemet. Når hunden slikker på barnet og overfører jordbakterier og eget spytt, trenes immunforsvaret opp, sier Svanes.

Hvordan vite hva som er best for egne barn?
Vi har ikke nok forskning til å svare på det i dag, men innen ti år bør eksperter kunne si hva som er best for ditt barn. Men vi vil til livs de rådene om at alle barn må slutte med å ha kjæledyr. Det har man ikke belegg for å si, fastholder Svanes overfor Aftenposten.

Rapporter og eksperter er entydige når de hevder alder og arv spiller inn i forhold til utvikling av allergier, men når barnet helt opplagt er allergisk mot dyr, så bør man vurdere å kvitte seg med disse, fastholder Svanes.

Hun tror forskerne løser allergigåten og gir svar på hvilke kjæledyr som passer for det enkelte barn. - Men det er for tidlig å si om vi kan ende opp med å anbefale at katten bør legges sammen med ungen i vuggen, sier Svanes.