Før du kjøper en Shetland Sheepdog valp er det viktig at du gjør deg kjent med hva rasen står for. Populærnavnet på rasen er ”SHELTIE”.

  • Norsk Shetland Sheepdog Klubb er raseklubben for Shetland sheepdog.
  • Raseklubben arbeider for å fremme rasen ut i fra raseegenskaper og for at utviklingen av rasen skal være sunn og riktig.

  • I tillegg til raseklubben ligger dette ansvaret også på oppdretterne.

  • Rasebeskrivelsen (hvordan en sheltie skal se ut og hvordan den skal være, kan du lese om her: http://www.nssk.no/standard.html

En sheltie er en kjær familiehund, og liker å være sammen med sin ”flokk”, hvor du som eier, eller familien, er ”flokken”. En sheltie passer ikke til å bli overlatt til seg selv for lenge av gangen, den vil da savne familien sin.

 

Når du skal finne en oppdretter:

·      Kontakt klubbens Valpeformidler. Dette er ofte det første møtet med Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Valpeformidleren gir deg nyttig informasjon med på veien. Valpeformidlerens telefonnummer og E-mailadresse finner du her: http://www.nssk.no/valpeform.html

·      Klubben har også en egen webside med formidling av ledige valper, denne finner du her: http://www.nssk.no/Valper.html

·      Dersom det ikke er valper til formidling når du ser på denne siden, og Valpeformidleren heller ikke har informasjon om ledige valper, kan du selv kontakte oppdrettere. Navn og websider finner du her: http://www.nssk.no/Kennel.html

Hvordan kan du selv forsikre deg om at du kjøper valp hos en oppdretter som følger NSSKs regler og anbefalinger?

·    Ha aldri hastverk når du skal kjøpe en valp.

·    Ikke kjøp valp gjennom tilfeldige annonser i aviser, internett eller på TV-annonsering.

·    Oppdretteren bør være medlem i Norsk Shetland Sheepdog Klubb.

·    Tillat deg å stå på en venteliste, slik at du og din familie kan venne dere til tanken på at det skal komme et nytt familiemedlem i huset. Det er mange ting å sette seg inn i.

·    Kjøp NSSKs informasjonsmateriell. Klubben har flere håndbøker om rasen. Dette finner du mer om her: http://www.nssk.no/Minimark/Minimark.html og her: http://www.nssk.no/handbok.html

·    NSSKs regler for avl bør være fulgt når tispen skal ha valper, og tispen bør være fysisk og psykisk sterk for å sette valper til verden og for å videreføre rasen. Dette kan du lese mer om her: http://www.nssk.no/2003/retn-avl.html

·    Så sant du bor i en avstand til oppdretteren som gjør det mulig å reise på besøk, er det nyttig å bli kjent med både oppdretter og valpemor. Dette er sikkert også oppdretteren interessert i. Dersom du bor langt unna, bør du ha tett telefonkontakt med oppdretter flere ganger før du henter valpen.

·    Når du kommer på besøk hos oppdretter bør du være fornøyd med hvordan valpen har det, og hvordan hundeholdet er generelt. De fleste oppdrettere har et sunt hundhold, og NSSK ønsker at du som valpekjøper skal føle deg sikker på at du får med deg en sunn og trivelig valp som har fått en god start i livet.

·    Få matliste og utstyrsliste til valpen fra oppdretteren så tidlig som mulig, slik at du kan planlegge innkjøp i god tid.

Spør også etter Valpeguide og opplysningsmateriell fra NSSK, som alle valpekjøpere skal få fra NSSK via oppdretteren. I disse papirene får du også en innbetalingsblankett for å bli medlem i Norsk Shetland Sheepdog Klubb. Det er nyttig å være medlem, du får da 4 medlemsblader pr. år, med mye informasjon som er nyttig for deg og hunden din. Opplysninger om medlemskap finner du også her: http://www.nssk.no/medlem.html Du kan selvsagt melde deg inn i NSSK før du henter valpen hjem.

 

Tiden før du får valpen hjem

·    Pass på at det er tid nok til at oppdretteren kan få vise deg litt om stell av hunden din, dette gjelder kloklipp og pelsstell generelt. Det er ikke alltid like lett å vite hvordan dette skal gjøres om man ikke har fått litt undervisning.

·    NSSK anbefaler at oppdrettere skal benytte Norsk Kennel Klubs kjøpekontakt ved valpesalg. Kontrakten inneholder de nødvendige opplysninger og informasjoner for at kjøp og salg blir riktig, og beskytter valpekjøperens interesser juridisk. Hvordan denne kjøpekontrakten ser ut, kan du se her: http://www.nkk.no/cmnkk/file/download/files/Skjema/kj_kontrakt2005_internett.pdf

·    Når du henter valpen hjem, skal valpen ha vært hos veterinær. En helseattest, ikke eldre enn 8 dager skal følge valpen. Helseattesten viser at veterinæren har undersøkt valpen, og attesten viser om alt er i orden. Alle valper skal være friske ved levering til ny eier.

·    Kjøpesummen bestemmes av oppdretter, men det kan være nyttig å gjøre seg kjent med hva som er vanlig, og hva som følger med i den summen du skal betale.

I kjøpesummen er det ofte vanlig at du får:

1.    Helseattest (ikke eldre enn 8 dager)

2.   ID-merking (en valp har ikke vondt av å bli ID-merket, og du er sikker på at du får riktig valp, og blir hunden borte for deg, kan myndighetene finne ut hvem som er eier)

3.  Øyenlysning (så sant oppdretter bor i en avstand til øyenlyser som er forsvarlig å reise med små valper)

4.  Noen oppdrettere har også gitt valpen den første vaksinen

5.  Registrering i Norsk Kennel Klub (meget viktig)

·    Oppdrettere kan forhåndsregistrere valpen i Norsk Kennel Klub ved 5 ukers alder. Valpen får da et registreringsnummer, samt en midlertidig forsikring. Dette registreringsnummeret vil bli opplyst i kjøpekontrakten. Nummeret vil senere bli koblet sammen med deg som eier av valpen. Dette sørger oppdretter for, og stamtavle fra Norsk Kennel Klub med deg som eier vil bli returnert til oppdretter, som igjen sender stamtavlen til deg. Dette tar normalt ikke lang tid.

·    Du vil samtidig få med deg de midlertidige forsikringspapirene, som du selv sender inn til forsikringsselskapet i løpet av en uke. Du betaler selv forsikringen, men du slipper å gå til veterinær for å få ny helseattest for forsikring. Det er selvsagt frivillig om du vil ha din hund forsikret.

Etter at du har fått valpen hjem:

·      De fleste oppdrettere er interessert i hvordan det går med valpen. Det er derfor fint om du kontakter oppdretteren med oppdateringer på valpens utvikling. Oppdretteren står også klar til å svare på dine spørsmål om din nye valp.

·      Planlegg tid sammen med valpen til å begynne med. Snakk med oppdretter om dette. En valp kan ikke være alene lenge av gangen, den vil da aldri bli trygg.

·        NSSKs opplysningsmateriell gir deg god informasjon som er nyttig når du er ny valpeeier.

·      Følger du disse punktene, vil du sikkert få en valp som du kan glede deg sammen med i mange år fremover – og husk – når du bestemmer deg for en shetland sheepdog, får du en klok rase med et stort potensiale. Ta vare på rasens fine egenskaper. Det du legger ned av arbeide og læring i valpens første levemåneder, vil du ha igjen resten av hundens liv.

Lykke til med din fremtidige shetland sheepdog.

Hilsen
Ingrid og Frode Myklebostad

Tooniehill Shelties

(Artikkelen kan linkes på forespørsel til Tooniehill shelties)